Sirkulær økonomi, kun en teori eller fremtidens forretningsmodell?

I tidligere innlegg la jeg vekt på FN’s bærekraftsmål og hvordan bedriften BSR HERproject jobber for å nå målene om en bærekraftig utvikling. I dette innlegget vil jeg nevne hva det innebærer at bedrifter går fra å benytte seg av lineære til sirkulære forretningsmodeller. Hva […]