Sirkulær økonomi, kun en teori eller fremtidens forretningsmodell?

I tidligere innlegg la jeg vekt på FN’s bærekraftsmål og hvordan bedriften BSR HERproject jobber for å nå målene om en bærekraftig utvikling. I dette innlegget vil jeg nevne hva det innebærer at bedrifter går fra å benytte seg av lineære til sirkulære forretningsmodeller.

Hva er en lineær forretningsmodell?

Jo, kort fortalt handler det om et bruk og kast samfunn. I dagens samfunn kan vi si at vi hittil har fulgt en såkalt lineær forretningsmodell. Lineære forretningsmodeller handler med kortsiktighet, det vil si at bedrifter ikke ser lengre frem i tid og på de kommende generasjonene. Siden en slik modell tar utgangspunkt i bruk-kast-prinsippet, vil det med dette oppstå konsekvenser. Slike konsekvenser har vist seg å være negative i form av forsøpling, forurensning og negative sosiale effekter.

Når oppstod lineære forretningsmodeller og hva førte de med seg?

Slike lineære forretningsmodeller oppstod etter andre verdenskrig. Etter krigen ble det stor etterspørsel etter nødvendige varer slik som klær og dagligvarer. For at denne etterspørselen skulle bli tilfredsstilt, var det derfor fokus på effektivisering av produksjon og planlegging. Dette førte til utvikling av industriell stordrift, slik som kull-, vann- og atomkraftverk. En slik kortsiktig økonomisk vekst og velstand har ført til at vi ikke har tenkt lengre enn til nesen vår. En slik lineær modell har gjort at vi ikke har sett verdien av avfallet vi etterlater oss, men nå ser vi konsekvensene av det.

Hva er sirkulær forretningsmodell?  Og hva er så viktig med en slik modell?

Vi må tenke fremover i tid, der det vi produserer skal være fremtidsrettet utviklet. Det vil si at vi må ta utgangspunkt i hele produktets livssyklus, fra råvarer og helt til produktet er ferdig konsumert og resirkulert. Utgangspunktet med en slik sirkulær forretningsmodell er at ingen ressurser skal gå tapt, slik at vi får mest mulig ut av hele produktet. En slik sirkulær modell kan vi se på som en sirkel, der det ikke finnes en ende, det er ingen endelig slutt.

Viktigheten med en slik type forretningsmodell er at materialene som blir brukt av bedriften er produsert for å kunne bli gjenbrukt og reprosessert. Det er derfor helt avgjørende at bedrifter benytter seg av løsninger som gjør det mulig å gjenbruke disse ressursene. For å kunne gjenbruke ressurser må bedrifter ta miljømessige hensyn, det vil si hvordan bedrifter håndterer giftstoffer og innsamling av avfall. Bedrifter kan gjøre dette ved å ta for seg resirkulering og avfallshåndtering.

Man skiller gjerne mellom biologiske og tekniske modeller. Biologiske modeller baserer seg på at konsum kun skjer ved biologiske sykluser. Det vil blant annet si at mat og andre biologiske materialer (bomull og trevirke) er konstruert på en slik måte at de kan tilbakeføres til naturen gjennom prosesser  som for eksempel kompostering eller metanisering. Begge disse prosessene fokuserer på å føre biologiske materialer tilbake til de levende systemene de en gang ble utvunnet fra. Tekniske modeller på en annen side tar utgangspunkt å gjenvinne, rekreere, refabrikere og som siste utvei resirkulere produkter og produktets komponenter. 

Illustrasjonsbildet er hentet fra her

Hvordan kan en bedrift benytte seg av sirkulær forretningsmodell?

En bedrift som tar utgangspunkt i en sirkulær forretningsmodell er Timberland. Du har kanskje lagt merke til den ikoniske gule skoen som maaange bruker når vinteren kommer snikende? De gule skoene som har vært med oss i så mange tiår og som aldri går av moten, nemlig Timberland skoene. Timberland er mer enn bare «den gule skoen». Dette er et skomerke med miljøfokus

Bildet er hentet fra her

Timberlands svar på en sirkulær forretningsmodell er en rekke tiltak som bidrar til å redusere mengden materialer som ender opp som avfall. Deres første tiltak er Second Chance programmet. Dette tiltaket går i hovedsak ut på at kunder kan levere inn brukte sko i Timberlands butikker. Skoene vil så bli dekonstruert, og de ulike materialene vil få ny nytteverdi som materialer til produksjon av nye sko.

Et annet tiltak vil være Timberlands samarbeidsavtale med Thread. Thread bruker resirkulert PET, altså plastflasker som har blitt oppsamlet fra gatene og kanalene på Haiti og i Honduras. De ferdige trådene Thread forsyner Timberland med, inneholder 50% resirkulert plast. 

Det siste tiltaket jeg ønsker å skinne lys på er “From tires to shoes”. Dette programmet er en samarbeidsavtale med dekkprodusenten Omni United. Når Timberlands dekk har nådd slutten av sin levetid sendes dekkene inn i en resirkuleringsprosess. Under denne resirkuleringsprosessen brytes dekkene ned og en sitter igjen med rågummi. Denne gummien blir så brukt i produksjonen av Timberlands yttersåler.   

For flere videoer, trykk her

Hvilke tanker har du om sirkulære forretningsmodeller?
Hvordan kan sirkulære forretningsmodeller løse jordens ressursmangel?

Kilder:
Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept?fbclid=IwAR06ZQOPM9ZERFbZh4LNJakzfgobVbfhlz5tzajVh8l3kPt1AoUkW-czcnw
https://www.timberland.com/responsibility.html
https://www.timberland.com/blog/archive/timberland-tires.html
https://www.timberland.com/blog/values/timberland-thread-partnership.html
https://www.timberland.co.uk/blog/sustainability/second-chance.html
https://www.timberlandtires.com/our-story/

2 thoughts on “Sirkulær økonomi, kun en teori eller fremtidens forretningsmodell?

  1. Flott initiativ! To virkelig gode innlegg, gleder meg til å se hvilke temaer som står for tur. Fortsett den gode jobben!

  2. Dette er et virkelig viktig tema å ta opp! «The tradegy of the commons» begynner virkelig å sette sine spor på denne kloden vår. Overdreven utnyttelse av råvarer igjennom så mange år har satt oss i uhyre utfordrende situasjon. Sirkulære forretningsmodeller har virkelig et potensiale til å endre både bedrifter og konsumenters atferd!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *