Er veien til bærekraft gjennom kvinner?

I dette første innlegget ønsker jeg å sette søkelyset på FNs bærekraftsmål og en bedrift som BSR HERproject som aktivt forsøker å realisere disse målene. Verden er i stadig forandring, både positive og negative endringer forekommer. Dette er endringer som påvirker både deg og meg. Det blir mer og mer fokus på bærekraftighet og hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Men først; Hva er FNs bærekraftsmål? Jo, FN har satt sammen 17 bærekraftsmål som et felles samarbeid på verdensbasis. Disse målene skal sikre verden en bærekraftig utvikling. For at vi skal kunne nå alle disse bærekraftige målene er det derfor viktig med gode partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. Så da kan vi jo spørre oss igjen; Hva er egentlig bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på de behovene vi mennesker har i dag, uten at dette skal ødelegge for de neste generasjonene.

Selv om det er 17 bærekraftsmål, er det tre hovedpunkter som klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Miljø og klima tar for seg naturen, klimaet og hvordan menneskelig påvirkning har for naturen. Sosiale forhold handler om menneskerettigheter, der alle skal ha rettferdige grunnlag. Mens økonomi tar for seg at det skal være mindre ulikhet mellom fattige og rike, samt at det skal være økonomisk trygghet for både mennesker og samfunn.

FNs bærekraftsmål

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal

Bedriften jeg har valgt å dedikere dette innlegget til er BSR HERproject. BSR er en non-profitt-organisasjon med hovedfokus på bærekraftsmål nummer fem (5); likestilling mellom kjønnene, og bærekraftsmål nummer åtte (8); anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bedriften ble startet opp i 2007, og har arbeidet på flere enn 750 arbeidsplasser i 14 land. Ved arbeidet som de har bidratt med, har dette ført til at flere enn 850 000 kvinner har bedre velvære, bedre økonomiske vilkår og livskvalitet enn tidligere.

https://herproject.org

Globale verdikjeder er massive arbeidsgivere for både menn og kvinner, da særlig kvinner i dette utgangspunktet. Kvinner representerer et gjennomsnitt på 68% innen arbeidskraften i tekstil industrien, og opptil 70% av arbeidsstyrken innenfor jordbruk. Disse kvinnene befinner seg da hovedsakelig i geografiske områder som er å betegne som utviklingsland. Med andre ord, dette er kvinner med lav inntekt i kulturer der kvinner har lav status generelt sett, og da gjerne spesielt på arbeidsplassene. Disse kvinnene møter utfordringer knyttet til mangel på kunnskap, uregelmessige arbeidstimer, trakassering, vold, og diskriminering. Dette er utfordringer som forsterkes av den lave samfunnsmessige statusen. Hvordan kan BSR HERproject hjelpe disse kvinnene?

BSR HERproject arbeider aktivt med å tilrettelegge for at disse kvinnene skal kunne få bedre kontroll over egne liv, forsikre at disse kvinnene kan ta å handle ut ifra egne valg og verdier. BSR støtter opp under en tro på kvinners potensiale som ledere for endring og vekst på arbeidsplasser, så vel som kulturelt. Det er nettopp dette potensialet BSR jobber med å realisere. De beskriver en ambisjon der en forsterket kvinnelig arbeidsstyrke blir ansett som en driver for suksess.

Modellen BSR baserer seg på fører globale merkevarer, deres leverandører og lokale partnere sammen med det formål å implementere helsemessige og finansielle tiltak. Disse tiltakene har en pedagogisk og utdanningsmessig tilnærming som skal føre til en jevnere likestilling mellom kjønnene. Bedriftene eller merkevarene forplikter seg til å implementere program for å styrke kvinners posisjoner og roller. BSR utvikler læringsmaterialet, verktøy, og veiledning. De lokale partnerne bruker deres lokale ekspertise til å tilpasse tiltakene og programmene til de spesifikke kontekstene, og bidrar med kvalifisert personell. De lokale produksjonsstedene allokerer tid til de ulike programmene.

Gjennom deres partnerskap med ledende merkevarer i ulike industrier kan vi si at BSRs arbeid skaper ringvirkninger, ikke bare innad i en organisasjon eller industri, men også på tvers av industrier. Det vil si at deres arbeid påvirker alle ledd i verdikjeden, samt konkurrentene sine. Ved å forstå kompleksiteten i industrier, bidrar dette til spredning av deres verdier og kunnskap gjennom store nettverk som består av merkevarer og bedrifter som Amazon.com, Samsung, Swarovski AG osv. Denne kompleksiteten innebærer for eksempel at konkurrenter benytter seg av samme leverandører. Det fører til at når en konkurrent faktisk ønsker å gjøre en endring, tar det ikke lang tid før den andre konkurrenten følger etter i frykt av å miste konkurransedyktighet. 

Et annet viktig argument for hvordan BSRs aktivitet aktivt bidrar til mer bærekraftige endringer er det faktum at de aktivt handler. De er ikke bare til stede som en vakthund som overvåker bedrifters verdikjeder, for så å skape blest rundt bedriften som bryter med vestlig moral og etikk. BSR strekker ut en hånd til bedriftene, bidrar med kunnskap og kompetanse som i realiteten hjelper alle parter i verdikjeden. En kan på mange måter si at BSR innser verdien av gulrot, fremfor pisk. Likevel må det legges til at pisken som media og andres NGOs (Non Govermental Organisations) også bidrar til endringer ved å sette fokus.

Til slutt vil jeg vise til resultatene av BSR sitt arbeid, både endringer i holdninger, atferd og virksomhet. Dette er resultater som har endret livet til mange kvinner, samt hvordan bedrifter kan påvirke samfunnet. Det er mye som må til før vi når FNs bærekraftsmål om en bærekraftig utvikling, men med bedrifter som BSR HERproject viser at det går an å gjøre mer enn å bare tenke business og profitt. Det går an å tenke mer langsiktig og på kommende generasjoner.

https://herproject.org/impact

Hva ville DU gjort dersom du levde under dårlige kår og omstendigheter?
Hvordan tror DU denne typen hjelp kan fjerne behovet for tradisjonell u-hjelp?

Kilder;
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://herproject.org
https://herproject.org/about/what-we-do
https://herproject.org/partners/companies
https://herproject.org/about/where-we-work

Be the first to reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *