Growth Hacking – snarveien til rask vekst

Growth Marketing er et relativt nytt og trendy tema internasjonalt når det kommer til markedsføring. Mange store bedrifter jobber aktivt med dette, slik som AirBnB, Growth Tribe, LinkedIn, Facebook og Google. Men hva er egentlig Growth Hacking, hvordan fungerer dette i praksis og hvilke fordeler kan det gi? I dette innlegget skal jeg ta for meg akkurat dette. 

Hva er Growth Hacking?

Kjært barn har mange navn, sies det. Vi kan oversette Growth Hacking til vekstmarkedsføring, der alt handler om vekst. Det er en stadig økende konkurranse mellom ulike bedrifter i markedet, noe som gjør at det er svært vanskelig å kjempe om oppmerksomheten fra publikum. Dersom bedrifter ikke klarer å fange oppmerksomheten til målgruppen, betyr dette som regel slutten for bedriften. Det er en hard kamp om kundene, og det viktigste er å beholde de kundene bedriften allerede har. Vi kan se på dette som den viktigste markedsføringsoppgaven

Growth Hacking eller vekstmarkedsføring handler om markedsføring, der hovedfokuset er å alltid se etter nye muligheter for vekst. Tilnærmingen Growth Hacking tar for seg hvordan vi i stor grad kan tenke utenfor den tradisjonelle boksen om markedsføring. På denne måten er vi nødt til å se nye muligheter og metoder for å markedsføre på. Det er ikke markedsføringen som skal føre til at bedriften vokser, men produktet eller tjenesten bedriften tilbyr kunden. Tradisjonell markedsføring har på mange måter kun hatt fokuset på å tiltrekke seg oppmerksomhet til produktet eller tjenesten, mens Growth Hacking fokuserer på hele kundeopplevelsen.  

Bildet illustrerer hva som inngår i Growth Hacking

For mange nyoppstartede bedrifter er det ofte et problem med ressursmangel. Dette kan være for eksempel for lite penger, for lite erfaring og få/ingen ressurser til for eksempel markedsføring. Hvordan klarer noen bedrifter å bli store på kort tid? Selv uten store mengder ressurser og erfaringer kan den nye tilnærming til vekst i bedriften, nemlig Growth Hacking, hjelpe bedrifter med mer kostnadseffektiv markedsføring. Denne tilnærmingen skal bidra til å hjelpe bedrifter med markedsføring på trange budsjetter for å få vekst. 

Hvordan fungerer Growth Hacking? 

Bedrifter som benytter seg av Growth Hacking ser bort fra tradisjonell markedsføring som er både kostbart og ikke alltid like effektiv. Ved å benytte seg av Growth Hacking tar bedrifter utgangspunkt i kreativitet, målinger og analyser for å få oppmerksomhet fra publikum. Målet med denne formen for markedsføring er å få bedriftens budskap til å få masse oppmerksomhet og ved å treffe riktig målgruppe

Det som skiller Growth Hacking med tradisjonell markedsføring er bruken av digitale verktøy, slik som analyseverktøy og søkemotoroptimalisering som gir bedriften innsikt i kundenes behov. På denne måten kan bedrifter kontinuerlig finne nye løsninger, samt eksperimentere for å se om dette gir vekst. Ved denne metoden kan bedriften få verdifull informasjon ved å se om den nye løsningen gir økt antall kunder eller flere salg. Slik blir bedriften mer konkurransedyktig, da de hele tiden må tenke kreativt, prøve og feile, det er slik de lærer. 

Hvordan implementere Growth Hacking?

Growth Hacking er mer enn et verktøysett, det er en tilstand som tar for seg hele prosessen fra produktutvikling til det treffer kunden. Growth Hacking må implementeres inn i produktet eller tjenesten for å få mest mulig oppmerksomhet. Det er ulike steg bedriften må følge for å implementere en slik prosess, disse stegene kalles The GROWS Process. Disse stegene viser hvordan bedriften skal kunne forbedre vekstmulighetene så effektivt som mulig. 

Øverst i GROWS-prosessen er det en trakt som kalles The Pirate Funnel. Denne trakten har seks (6) ulike steg som kundesegmentet gjennomgår i kundereisen. De ulike stegene har samtlige spørsmål som må kartlegges og besvares for å levere best kundeopplevelse, og for å beholde kundegrunnlaget. 

 • Awareness – Hvordan få folk til å besøke nettsiden vår?
 • Acquisition – Hvor mange av de besøkende gjør den første, spesifikke handlingen? Dette kan være å melde seg på nyhetsbrev. 
 • Activation – Hva er vårt “wow-moment”? Hvordan vet vi at besøkende hadde en bra brukeropplevelse og kommer de tilbake?
 • Retention – Hvordan kan vi sørge for at besøkende kommer tilbake for å handle?
 • Referrals – Hvordan kan vi tiltrekke andre?
 • Revenue – Hvordan er vår forretningsmodell?
Bildet illustrerer hva som skiller Growth Hackers fra tradisjonell markedsføring. Growth Hackers ser på alle stegene i kundeopplevelsen, mens tradisjonell markedsføring fanger kun oppmerksomhet.

Når alle spørsmålene i The Pirate Funnel er besvart, ser bedriften på stegene i GROWS-prosessen

 • Gather Ideas – Kreativ prosess, med brainstorming av ideer for hvordan forbedre seg
 • Rank Ideas – Rangerer ideene i rekkefølgen de skal prioriteres
 • Outline Experiments – Høyest rangert blir skissert og eksperimentert, dette vil gi svar på om ideen er bra eller dårlig, og hvilke som fungerer i praksis
 • Work, work, work – Jobber med å eksperimentere og implementere
 • Study Data – Studerer og analyserer resultatene av eksperimentene som er utført
Bildet illustrerer GROWS-prosessen

Hvilke fordeler kan Growth Hacking gi?

Det er mange ulike fordeler tilnærmingen Growth Hacking kan gi bedriften, slik som å skape vekst for en brøkdel av pengene enn det bedrifter tidligere brukte på markedsføring. Det er en mer kostnadseffektiv metode for å markedsføre på, der bedriften fanger oppmerksomheten til mange og kan tilpasse seg sin målgruppe. Ikke bare er det billigere for bedrifter, men bedrifter må igjen gå ut av komfortsonen sin for å finne nye og kreative måter for å fange en god kundeopplevelse knyttet til bedriftens produkt/tjeneste. 

For å være god på Growth Hacking må bedrifter være villige til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen. For å fange kundens oppmerksomhet er det helt essensielt å kontinuerlig tilpasse seg etter målgruppen og deres behov. Derfor er det viktig at bedrifter alltid utfører undersøkelser og analyser for å tilpasse seg. Fordelen med dette er at bedriften blir godt kjent med digitale verktøy som hjelper dem med analyser og søkemotoroptimalisering. 

Hvilke ulemper finnes ved Growth Hacking? 

Selv om Growth Hacking høres helt fantastisk ut ved at det skaper vekst i bedriften, er det igjen alltids noen ulemper med tilnærmingen. Det er kun ønsketenkning å tro at tilnærmingen er suksessoppskriften på vekst i bedriften. Det er mer enn bare Growth Hacking som må til for at bedriften skal skape vekst. 

Produktet eller tjenesten bedriften tilbyr målgruppen sin må faktisk være noe kunden har behov for. Bedriften din skal jo faktisk tilby produkt eller tjeneste som fyller kundens behov. Dersom bedriften ikke lenger fyller kundens behov, så fører dette til at ingen trenger produktene eller tjenestene. Hvordan er det da lønnsomt? 

Selvfølgelig er det viktig med kontinuerlig undersøkelser og analyser, men disse aktivitetene tar jo både tid, penger og er krevende. Hvor stor del av aktivitetene innad i bedriften skal dreie seg om dette og hvor når ser man seg blind?

Selv om Growth Hacking høres helt fantastisk ut, og har vist seg å være en god løsning for å skape vekst, så må vi huske at det alltids finnes flere sider av samme sak. Kortsiktig vinning er ikke nødvendigvis det gunstigste for bedriftens fremtid. Det vil alltid foreligge et strategisk dilemma mellom kortsiktige og langsiktige beslutninger.

Til slutt vil jeg legge ved en video av Growth Tribe som forklarer Growth Hacking på en kort og presis måte:

Kilder:
https://neilpatel.com/what-is-growth-hacking/
https://www.quicksprout.com/growth-hacking/
https://www.crazyegg.com/blog/growth-hacking/
https://growwithward.com/what-is-growth-hacking/

3 thoughts on “Growth Hacking – snarveien til rask vekst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *