Performance Marketing – målbare resultater

Har du noen gang reflektert over hva slags type digital strategi bedriften din skal velge? Performance Marketing kan være det som nettopp passer til din bedrift. Men, hva er det som egentlig skiller Performance Marketing fra annen digital markedsføring og gir denne strategien resultater? I dette innlegget får du en innføring i hva Performance Marketing er, hva som kjennetegner denne strategien, hvordan denne strategien skiller seg fra andre og hvem som allerede benytter seg av Performance Marketing. 

Hva er Performance Marketing?

Det ligger allerede litt i navnet, men Performance Marketing er markedsføring som er basert på prestasjoner, ytelsesevne og resultater. Begrepet er relativt omfattende, da det refereres til digitale markedsførings- og annonseprogram, der annonsører som detaljister og selgere betaler markedsføringsselskaper eller eksterne tjenesteytere. Med andre ord betaler annonsøren affiliates slik som bloggere, influencere og firmaer, når en spesifikk aktivitet er fullført. Dette kan være for eksempel salg, klikk eller nye leads. På denne måten betaler annonsørene kun basert på resultatene i kampanjen sin. 

Bildet er hentet fra her

Hva kjennetegner Performance Marketing? Og hvilke fordeler finnes det ved bruken?

Markedsføringskampanjer blir utformet og satt til verks på en slik måte at et suksessfull Performance Marketing tiltak skaper en vinn-vinn situasjon for både annonsøren og den eksterne tjenesteyteren. Det er derfor en del fordelen med denne typen markedsføring.

Ved bruk av Performance Marketing er det en del fordeler, slik som at markedsførere kan nå ut til den målgruppen som er ønsket, dette er uansett geografi og demografi. På denne måten kan målgruppen være alt fra lokal, nasjonal eller internasjonal. I tillegg kan markedsførere spesifisere målgruppen sin etter kjønn, alder, interesser med mer. Selv om markedsføreren når ut til mange med kampanjen sin, kan målgruppen selv velge hvordan de ønsker å konsumere annonsen. 

Tidligere kan vi se at tradisjonell markedsføring har vært spesifikke til enkelte kanaler, der målgruppen kan føle på at de får for mye informasjon gjennom for eksempel e-postmarkedsføring. Ved Performance Marketing kan målgruppen selv velge hvilken mediekanal de ønsker, dette kan være for eksempel gjennom YouTube, Instagram eller Facebook Ads.

Hva skiller Performance Marketing fra annen reklame? 

Det som skiller Performance marketing fra annen type markedsføring er at i dette tilfellet betaler en kun etter ønsket aktivitet og resultat. Mens en ellers ville betalt på forhånd, der en verken har garanti for salg, klikk eller lignende. Derfor vil Performance Marketing bidra til god ROI, Return of Investment eller investeringsavkastning. 

Dette er ulikt andre former for tradisjonell markedsføring, der transaksjoner skjer i forkant av iverksettelsen av en kampanje, vil som regel Performance Marketing innebære at transaksjonen ikke forekommer før i etterkant av en vellykket gjennomføring. På denne måten har Performance Marketing en vellykket markedsføring, samt i tillegg til å tillate kontinuerlig sanntidsovervåkning av investeringsavkastning. 

Bildet er hentet fra her

Hvem benytter seg av Performance Marketing og hvordan gjør de det? 

Performance Marketing blir stort sett benyttet av en stor og heterogen gruppe aktører, alt i fra markedsføringsselskapet, detaljister, nettverk, multinasjonale selskaper, og små uavhengige bedrifter. Mange av bedriftene som benytter seg av Performance Marketing har lenge brukt annonsestrategier og dermed implementert resultatbasert annonsering. 

Her kommer noen verktøy som bedrifter benytter seg av for å skape resultater i markedsføringen sin:

  • Søkeordannonsering, SEM – Drive målrettet trafikk til nettsiden gjennom Google Ads. Bedrifter kjøper relevante søkeord, og deretter optimaliserer kampanjene sine løpende. 
  • Søkemotoroptimalisering, SEO – Google er en viktig faktor, der relevant og godt innhold dukker opp når brukere gjør søk etter produkter eller tjenester. For å komme høyt opp i organisk søk må markedsførere produsere godt og relevant innhold, samt optimalisere og vedlikeholde en god hjemmeside. Det er i tillegg viktig at siden er kompatibel med mobiler, da flere forbrukere benytter seg av mobilen i større grad enn tidligere. 
  • Annonsering på Sosiale Medier – Annonsering på sosiale plattformer har blitt en større del av hverdagen. Disse plattformene må i tillegg optimaliseres for å kunne måle best resultater. Derfor er det viktig for markedsførere å være mer synlige på sosiale plattformer, samt at det er plattformer som blir stadig mer brukt av forbrukere. 

Hvilke innovasjoner bidra til vekst innenfor dette området? 

I tillegg til å skape et unikt verdiforslag for markedsførere, kan deres affiliates bidra til å skape banebrytende innhold til digitale løsninger for samtlige digitale plattformer. Dermed kan Performance Marketing muliggjøre en presisjon i markedsføringen som til og med treffer nisjemarkeder. 

Teknologiske og digitale nyvinninger tillater bedrifter å tilegne seg en langt dypere markedsinnsikt enn tidligere. Innovasjoner innenfor kommunikasjonsteknologi når langt flere forbrukere og dermed blir større mengder data tilgjengelig for analyse. Her kommer innovasjoner innenfor databehandlingsprogrammer inn i bildet. Med de store mengdene data som blir samlet inn kreves det mer avanserte tjenester for å behandle datamengdene.

En ser stadig en slik tendens, der innovasjoner på et felt stimulerer innovasjoner i et annet. I dette tilfellet, slik som det ofte er i næringslivet, er det ulike tjenester fra forskjellige tilbydere. Dette kontinuerlige eksterne presset fra ulike sektorer generer fremskritt innenfor for eksempel verktøy til markedsanalyser og utformelse av markedsføringsaktiviteter.  

Bildet er hentet fra her

Er Performance Marketing målbart? 

Denne tilnærmingen er både målbar og lett å spore til enhver tid, med en kontinuerlig sporing som tillater måling ned til ethvert klikk. Markedsførere skal kunne måle alt fra kostnad ved anskaffelse, antall nye kunder, trinnvis måling av verdien på bestillingen sin og kundens verdi. På denne måten kan annonsører måle det meste de vil fra Cost of Acqusition, det vil si hvor mye det koster å få per nye kunder, til Incrementality, som måler hvor mye en bruker på annonsere som kan bidra til å løfte konverteringer. 

Det vil si at Performance Marketing er en relativt effektiv måte å drive annonser på dersom en alltid har Customer Acquisition Cost, CAC, i bakhodet. Dette bryter i tillegg med tradisjonell digital markedsføring, ved at det er en større økonomisk risiko. 

Bildet er hentet fra her

Hvilke resultater får du ved Performance Marketing? 

Det er i all hovedsak fire typer resultater markedsførere får ved bruken av Performance Marketing. Slik som;

  • CPC, Cost-Per-Click – Annonser der markedsfører betaler for antall klikk på kampanjen som kjøres. Vanligvis benyttes Google Ads som et CPC-verktøy, prisen på søkeordene vil variere ut ifra konkurransen.
  • CPM, Cost-Per-Mille – Hvor mange ganger annonsen vises til en person. Ofte er det retargeting og bannerannonser som bruker denne tilnærmingen.
  • CPL, Cost-Per-Leads – Annonsen tar betalt for antall konkrete henvendelser fra potensielle leads, kunder, som annonsen har klart å generere. For å finne en realistisk pris, må en regne ut hva kunden er verdi i snitt. På denne måten er det viktig å vite hvilke kriterier som gjelder for en lead, og hva som kjennetegner en kvalifisert lead. 
  • CPA, Cost-Per-Action – Annonsen blir priset ut fra en konkret handling, dette er som regel et salg. Markedsføreren tar betalt når det er et dokumentert salg. Denne tilnærmingen er mest vanlig innenfor affiliate marketing, dette er provisjonsbasert markedsføring.  

Bør du vurdere Performance Marketing til din bedrift? 

Selv om Performance Marketing virker nytt, kan det å velge å satse på resultater lønne seg. Denne måten å markedsføre på krever ikke like mye tid som tradisjonell markedsføring. Det vil si at det er mye enklere å måle effekten av Performance Marketing, da det ikke krever like lang tid med tilbakemelding enn ved tradisjonell markedsføring. Fordelen er at Performance Marketing gir svar på om markedsføringen har gitt resultater ved kontinuerlige målinger. Dersom resultatene ikke er som forventet, kan markedsførere alltid se på målinger og forbedre disse for at det skal føre til salg eller klikk. 

På denne måten kan vi trekke frem av Performance Marketing er mer kostnadseffektiv enn andre strategier. Budskapet blir mer kostnadseffektivt, da markedsførere kun betaler for resultatet av kampanjen. Så dersom bedriften ønsker å basere seg på målbare resultater og kun betale for resultatene av en kampanje, vil Performance Marketing være en strategi det kan lønne seg å implementere. Men det kan absolutt lønne seg å holde seg til flere digitale markedsføringsstrategier enn kun til en. Grunnen til det er fordi teknologien og forbrukeratferden kontinuerlig endres, derfor kan det være mest lønnsomt å være åpen for endringer.

Til slutt legger jeg ved en video av Neil Patel som forteller om Performance Marketing og hvordan du kan bruke denne strategien.

One thought on “Performance Marketing – målbare resultater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *