Bedrifters oppskrift til suksess?

Etter en liten pause er jeg tilbake med mitt nyeste innlegg. Og med det ønsker jeg å belyse leserne om et relativt nytt verktøy – nemlig OKR. Jeg skal ta for meg hva OKR er, hvordan det fungerer og hvilke fordeler bedrifter kan ha ved å benytte seg av dette verktøyet.

Hva er OKR?

Kort fortalt er OKR et system for gjennomføring. Det er ingen tvil om at du kan komme langt med gode ideer, men det er mer som må til for at gode ideer skal skape verdier. For at bedrifter skal kunne skape gode verdier, må ideene også gjennomføres. Ved å benytte seg av OKR som et verktøy, vil bedrifter få et system som hjelper dem med gjennomføringen av disse gode ideene. 

For å gi oss en litt bedre pekepinn på hva OKR er, kan vi trekke frem hva Karl Phillip Lund skriver på inevo.no:

«Ideer er enkelt. Gjennomføring er vanskelig. Gode ideer kombinert med eksepsjonell gjennomføring skaper magi. For å skape magi må man sette gjennomføring i system. OKR er et system for gjennomføring!».

OKR står for Objective, Key results. Dette er et relativt enkelt styringssett som bedrifter kan benytte seg av for å «sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid», (inevo.no). Et slikt system skal være med å bidra til bedre kommunikasjon internt i bedriften, slik at alle ansatte skal få tilgang på alle sine mål. OKR vil derfor være et ekstremt godt verktøy for å hjelpe bedriften med å bli bedre enn det den er i dag.

Hvordan bruke OKR?

Siden OKR er et godt verktøy for gjennomføring, så må bedriften også kunne bruke det. Det er egentlig ikke så komplisert som det høres ut som. Ved å ta for seg to (2) spørsmål i alle ledd i bedriften i hvert kvartal, slik som;

Objective – Hva ønsker bedriften å oppnå?
Key Results – Hvordan har bedriften tenkt til å komme dit?

For å si det litt enkelt, så handler objective om hvilken retning målet skal ha. Mens Key results tar for seg hvordan vi skal komme oss dit. Ved å svare på disse spørsmålene tvinges bedriften til tydelige prioriteringer og retter derfor fokuset på viktige mål i bedriften. Fordelen er jo også at alle ansatte har tilgangen på målene, og derfor jobber sammen for å nå dem.

«The objective is what I want to have accomplished. The key results are how I’m going to get it done. The objectives are typically longer lived. They’re bold and aspirational. The key results are aggressive, but always measurable, time-bound, and limited in number.»Sitat John Doerr

Hva er en god objective?

Men hvordan vet bedriften hva som er en god objective? Vel, en objective må være en kort, men engasjerende og motiverende setning om hva en ønsker å oppnå. Ofte er gode objectives kvalitative, motiverende, de er tidsbestemte og skal være gjennomførbare uten at de skal være avhengig av andre. 

Eksempel på god objective kan være:
Objective: «Få erfaring med å opprette, lansere og drive en brukervennlig nettbutikk».

Eksempel på Key Results kan derfor være:
KR1: «Tilby minst 15 produkter»
KR2: «Ha 1000 besøkende på nettbutikken i løpet av 2 uker»
KR3: «Gjennomføre 45 transaksjoner»

Hvorfor brukes OKR?

Det skal nevnes at OKR er en relativt enkel måte bedrifter kan styre et selskap. ORK er et verktøy som enkelt «bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!» (inevo.no). Det er ikke ukjent at ansatte ikke vet hvilken strategi bedriften fører eller hvilke mål bedriften ønsker å nå. Ved implementering av OKR vil ikke dette være et problem.

Hva er fordelene og ulempene ved OKR?

Vi kan trekke frem at det er i all hovedsak fire (4) fordeler med å benytte seg av OKR. Først og fremst så belyser OKR de viktigste målene bedriften har. Ved å belyse hvilke mål som skal prioriteres får alle i bedriften vite hva som er viktig og hvordan bedriften skal nå disse målene. OKR vil også gi svar på hvordan bedriften ligger an i forhold til å nå målene, som igjen gjør at alle i bedriften vet hva som skjer til enhver tid. 

Ulempene OKR kan medføre er at ansatte ikke bryr seg om de målene som blir satt opp, noe som fører til at bedriften ikke når de viktigste målene. Dette kan påvirke så mangt, alt ettersom hvilke mål som blir satt. Det kan være for eksempel at ansatte ikke er like motiverte for å nå målene som resten av bedriften. En annen ulempe er at det vil ta tid og kreve energi for å implementere OKR innad i bedriften, men det vil lønne seg på sikt!

Hvem bruker OKR?

Det er ikke ukjent at like mennesker jobber best eller «like barn leker best». Det vil si at like ambisiøse og engasjerte mennesker som ønsker å jobbe sammen i organisasjoner, der personlige mål samsvarer med bedriftens verdier og mål, kan føre til bedre gjennomføring av ideer. Det er slike sammensetninger som skaper gode suksesshistorier.

Bildet viser hvilke bedrifter som bruker OKR, og er hentet fra her

Eksempel på bedrift med OKR

På slutten av 90-tallet var det omtrent 30 ansatte i Google. Allerede da hadde Google en lovende søkemotorteknologi, men på denne tiden tjente ikke bedriften penger. Helt til John Doerr investerte omtrent 12 millioner dollar i Google, samt et verktøy som skulle vise seg å være veien til suksess, nemlig OKR. Google ble presentert OKR, som skulle vise seg å være en oppskrift på hvordan styre et selskap på. Siden slutten av 90-tallet og frem til i dag bruker Google OKR som verktøy til å både følge opp og nå mål, og har i dag over 80 000 ansatte. 

Implementering og gjennomføring av OKR

For å implementere OKR i bedriften, er det flere eksperter som anbefaler at det lønner seg å begynne i et lite team. Det kan være i for eksempel en ledergruppe eller i team som har lyst til å teste ut noe nytt. Test ut OKR med teamet i et kvartal, og se hvordan gjennomføringen går. I første omgang viser det seg noen ganger at gjennomføringen av implementeringen ikke fungerer. Det er derfor viktig med oppfølging og kommunikasjon slik at bedriften kommer i en rytme, og etter hvert så har bedriften implementert OKR!

Det er ingen tvil om at flere bedrifter bør implementere OKR som verktøy for gjennomføring. Dette vil hjelpe mange bedrifter og ansatte til å nå viktige mål, og alle får bedre oversikt over hva som foregår. 

Takk til Karl Phillip Lund som har introdusert oss studenter for OKR for å motivere og engasjere oss!

Kilder
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://hbr.org/2018/05/how-vc-john-doerr-sets-and-achieves-goals
https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

One thought on “Bedrifters oppskrift til suksess?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *